Verslag bijeenkomst oudercomité 04 december 18

Aanwezigen

Belinda, Ann, Evie, Liesbeth, Claudine, Tim, Toon, Eva, Wiet, Tanja

Op de agenda

  • Uitleg over de werking
  • Financiële situatie OC
  • Feedback van de Raad van Bestuur
  • Verslag van de werkgroepen
  • Varia

Lees verder

Advertenties