Verslag bijeenkomst oudercomité 23 oktober

Aanwezigen

 

Ezekiel, Eleonor, Tanja, Ann, Evie, Wiet, Liesbeth, Eva, Brede School-coördinator (Barbra)

Op de agenda

  • Uitleg over de werking
  • Financiële situatie OC
  • Verslag van de werkgroepen
  • Varia

Lees verder

Advertenties

Verslag bijeenkomst oudercomité 11 september

Aanwezigen

Ann, Evie, Wiet, Nadia, Tanja, Barbra, Liesbeth, Eva, Toon, Elisabeth, Blanca

Op de agenda

  • Verslag van de werkgroepen
  • Vastleggen vergaderingen schooljaar 2018-19
  • Voorbereiden Dag van de Leerkracht
  • Varia

Lees verder